Szlovákiai Kétyi falunap 2017

2017 augusztus 18-án a szlovákiai Kéty Község polgármestere hivatalosan üdvözölte a rendezvény résztvevőit, felvezette a projekt fő gondolatait, bemutatta a rendezvény résztvevőit és a projektben vállalt feladataikat, az együttműködés okait és történetét. A koraesti órákban került sor a partnertelepülések képviselőinek hivatalos találkozójára az európai uniós projektekben való további közös részvételről szóló megállapodás megkötése, a helyi aktivitások bemutatása és a projekt gyakorlati kérdéseinek (a projekt értékelése, a bevált gyakorlat bemutatása) megvitatása céljából. A találkozó résztvevői nagy figyelmet fordítottak az együttműködés fontosságára a közös projektek megvalósításában és a partnertelepülések képviselőinek fontos szerepére az aktív együttműködésben, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten. A városok és falvak partnersége úgy lett bemutatva mint a z EU alapelveinek aktív támogatási módja. Este a résztvevő országokból érkezett folklórcsoportok fellépésével szinesített programra került sor.

Másnap a találkozó résztvevői az euroszkepticizmusról és annak az EU jövőjére gyakorolt hatásáról cseréltek eszmét, információkat szereztek az EU politikájának hozadékairól, az EU sikereiről, a helyi és regionális fejlesztések módjairól, az uniós és a belföldi politika közötti kapcsolatokról, az EU mechanizmusainak a tagállamokra gyakorolt  befolyásáról, konkrét információkat szereztek a pozitívumokról és lehetőségekről, melyeket az EU biztosít polgárainak.
A rendezvény résztvevőinek lehetőségük volt Európa jövőjéről vitatkozni, bemutatták hosszútávú vízióikat az unióról, információkat szereztek az EU politikájának alakításában jelentős polgári részvétel módozatairól, mint amilyen a The Citizens Dialogue, a Your Voice for Europe vagy a 2019-es európaparlamenti választásokban való aktív részvétel.
A délelőtti órákban  workshopra került sor, melynek témája az  “Önkéntesség” volt, s amely a fiatalok aktív részvételének különböző formáiról szólt  helyi, regionális és európai szinten. A rendezvény résztvevői eszmét cseréltek az önkéntesség pozitív aspektusairól, mint az EU egyik alapértékének, a szolidaritásnak a gyakorlati megvalósulásáról, tapasztalatok és készségek megszerzéséről, az európai szolidaritásról. A fiatal generáció ismereteket szerzett az önkéntesség előnyeiről és lehetőségeiről, az önkéntes aktivitások egyéb aspektusairól (lehetőség a munkaerőpiacon és a közösségépítésben hasznos kompetenciák elsajátítására). A legkisebbek számára kreatív foglalkozásokat szerveztek a EU nemzeteinek sokféleségéről és tolerancia tanulás általi elsajátítására. A gyerekek láthatták az EU lakossága hagyományainak, szokásainak, nyelveinek és kultúráinak sokféleségét. A kulturális és sporttevékenységek keretében hagyományos kirakodóvásárra, futbalmérkőzésre, múzeumlátogatásra került sor. Az esti órákban kulturális programnak tapsolhatott a közönség, valamint hivatalos és informális beszélgetésekre került sor.
A rendezvény keretében megvalósult  a résztvevők gondolkodásbeli és értékközössége, teret kapott a szokások, hagyományok bemutatása, hivatalos és nem hivatalos megbeszélésekre és a kulturális örökség bemutatására került sor.

A beszámoló letöltése PDF formátumban: LETÖLTÉS