A visegrádi országok gazdasági kapcsolatainak elmélyítése és a vidék fejlesztése a méhészet által

The Project
Implementation of the Project
Projektösszefoglaló
Fényképek
Video

Title of the project: Deepening the economic relations of Visegrád countries and developing the countryside by beekeeping

Involved partners: Municipality of Kéty (Applicant) – Hungary, Municipality of Keť (project partner) – Slovakia, Municipality of Kety (project partner) – Poland, Municipality of Březová (project partner) – Czech Republic

Aims: To give local beekeepers, producers and artisans the opportunity to present themselves on the international stage, as well as to introduce the situation of beekeeping in each country, to present the products based on it, and to find common sales methods. Exchange of experience, product presentation, economic and cultural cooperation, rural development are the broader goals in the V4 countries.

Target group: Beekeepers, local producers, craftsmen, municipal leaders, young folk dance groups, associations transferring traditions, general public, children, youth, professional public.  

Short description: In 2023, we will launch economic and rural development cooperation between the partner settlements of the Visegrád region, one of the important foundations for beekeeping, honey and local products, which is an important pillar of the local economy. In July 2023, we organize an international beekeeper and local producer meeting in Hungary, where they can present their honey, honey products, and honey-related crafts (beeswax, potter, gingerbread fries, cosmetic products). We also introduce the cultural heritage of each nation, as well as organizing a lecture, conference and professional workshop for participants. Young people and children are included in the project. Expected results of the project: new markets, relationships for local producers, new sources of revenue, beekeeping, quality improvement, development of the profession, contribution to the development of each other’s local economies, increases in local products added, reducing post -work emigration from the village and region.

Implementation Period: From 01.02.2023 to 01.02.2024

Deliverables: Three -day international meeting with a professional lecture, presentation of international beekeeping products, craft product, workshop, spectacle (life in the hive), conference, youth workshop, children’s programs, play (bees on earth, bees life), museum visits, national cultural program.

Total costs: 12 950,00 Eur

The project is implemented with the support of the Visegrad Fund

Project Partners: 

 

 Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk

Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk
Gminy Kęty | www.kety.pl
Obec Březová | www.obecbrezova.cz

Bevont partnerek: Kéty Község (Pályázó) – Magyarország, Érsekkéty Község (projektpartner) – Szlovákia, Kety (projektpartner) – Lengyelország, Březová Község (projektpartner) – Csehország

Célok: Lehetőséget adni a nemzetközi porondon való bemutatkozásra a helyi méhészeknek, termelőknek és kézművesmestereknek, továbbá a méhészet helyzetének megismertetése az egyes országokban, a ráépülő termékek bemutatása, közös értékesítési módjainak felkutatása. Tapasztalatcsere, termékbemutató, gazdasági és kulturális együttműködés, vidékfejlesztés a tágabb cél a V4 országokban.

Célcsoportok: méhészek, helyi termelők, kézműves mesterek, községek vezetői, fiatal tánccsoportok, hagyományőrzők egyesületek, széles nyilvánosság, gyerekek, fiatalok, szakmai nyilvánosság

Rövid leírás:  2023-ban a gazdasági, vidékfejlesztő együttműködést indítjuk el a visegrádi régió partnertelepülései közt, melynek egyik fontos alapja a méhészet, méz- és a helyi termékek ismertetése, cseréje lesz, amely a helyi gazdaság fontos pillére.

A magyarországi Kétyen egy nemzetközi méhész- és helyi termelős találkozót szervezünk 2023. júliusában, ahol bemutathatják mézeiket, mézből készült termékeiket, a mézzel kapcsolatos mesterségeket (méhviaszöntő, fazekas, mézeskalácssütő, kozmetikai termékek). Az egyes nemzetek kulturális örökségét is megismertetjük, valamint ismeretterjesztő előadást, konferenciát, szakmai workshopot szervezünk a résztvevőknek. A projektbe a fiatalokat, gyermekeket is bevonjuk.

A projekt várható eredményei: Új piacok, kapcsolatok a helyi termelők számára, új bevételi források, a méhészet megmaradása, minőségjavulás, a szakma fejlődése, hozzájárulás egymás helyi gazdaságának fejlődéséhez, a helyi termékek hozzáadott értékeinek növekedése, csökken a munka utáni elvándorlás a faluból, vidékről.

Megvalósítási időszak: 2023.02.01-től 2024.02.01-ig

Eredmények: háromnapos nemzetközi találkozó, melynek programja szakmai előadás, nemzetközi méhészeti termékek bemutatása, kézműves termékvásár, műhelymunka, látványkaptár (élet a kaptárban), konferencia, ifjúsági workshop, gyermekprogramok, színdarab (méhek szerepe a földön, méhek élete), múzeumlátogatás, nemzetek bemutatkozása, hagyományőrző kultúrműsor.

Teljes költségek: 12 950,00 Eur

A projekt a Visegrad Fund – Visegrad Fund támogatásával valósul meg.

Project Partnerek: 

 

 Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk

Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk
Gminy Kęty | www.kety.pl
Obec Březová | www.obecbrezova.cz