KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE KÉTYEN CÍMŰ PROJEKT

BEFEJEZŐDÖTT A TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00027 SZÁMÚ, KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE KÉTYEN CÍMŰ PROJEKT

2022. május 31-én befejeződött Kéty Község Önkormányzatának az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata, mely a
Magyar Állam és az Európai Unió 58,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával valósult meg.

Kéty Község Önkormányzata jelen pályázatban 1 db 100%-ban az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant
fejlesztett. A fejlesztés célja az ingatlan energiahatékonyságának fejlesztése, a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, továbbá a megújuló energiaforrások
alkalmazása, használatának ösztönzése, népszerűsítése
Az ingatlan a közösségi ház (7174 Kéty, Rákóczi utca 83. sz. 179/1 hrsz), mely 1/1 önkormányzati tulajdon.
A településen megnőtt az igény a közösségi épületekre, ezért építtető a Kéty, Rákóczi u. 83. szám alatti
közösségi épületét újíttatta fel, korszerűsítette. A településen több egyesület tevékenykedik, ezért ezen
egyesületek helyigényét a már felújított épületben biztosítja az önkormányzat.
Megtörtént a palafedés bontása és új cserépfedés készítése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat
hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, a padlásfödém vízszigetelése, egy mozgáskorlátozotti
vizesblokk kialakítása, a mozgáskorlátozott útvonallal érintett belső ajtók cseréje, illetve napelemek kerültek
elhelyezése az épület tetején.

A felújítás során építési engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készült, építési engedélyre nem volt szükség.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:
Kéty Község Önkormányzata
7174 Kéty, Petőfi S. utca 70.
Telefon: +36-74/438-022
Email: onkkety@t-online.hu

 Bővebb információk a projektről