Projekt „Kéty 2016 – Szolidariás, Tolerancia és Összetartozás – Ez az Európai unió”

Európa a polgárokért

 

Projekt „Kéty 2016 – Szolidariás, Tolerancia és Összetartozás – Ez az Európai unió” támogatta az Európai unió az Európa a polgárokért program keretében

Részvétel: a projekt lehetővé tette 265 uniós polgár találkozását, akik közül 160 Kéty községből (Keť – Szlovákia), 10 Cieszanow városából (Lengyelország), 10 Alsbach-Haehnlein városából (Németország), 20 Diósd városából (Magyarország), 5 Lázi községből, (Magyarország), 45 Marosvécs/Brâncovenești településről (Románia), 15 Kéty községből (Magyarország) érkezett.

Helyszín/Időpont: a találkozó a szlovákiai Kéty/Keť községben zajlott 2016. 8. 20-án és 21-én.

Rövid leírás:

2016 augusztus 20-án Kéty/Keť község polgármestere hivatalosan fogadta a rendezvény résztvevőit, felvázolta a projekt fő céljait, bemutatta az egyes partnerek feladatait a projekt keretében, szólt egy felmérés szükségességéről a rendezvény résztvevői körében, melynek célja ismereteket szerezni az egyszerű emberek álláspontjáról az Európai Unió jelenlegi problémáinak, az euroszkepticizmusnak és az EU migrációs politikája ismeretének tárgyköréből. A találkozó résztvevői figyelmüket az európaiság témáinak megismerésére, az EU demokratikus életében való aktív részvételre, az unió hitelének megerősítésére, az EU politikájának helyi szinteken az egyszerű emberekre gyakorolt hatásairavalamint a polgári alapjogok érvényesülésére fordították. Lehetőségük volt megérteni az euroszkepticizmus fogalmának megismerésére és megértésére, megbeszélték lehetséges hatásait az Európai Unió jövőjére való tekintettel és ismereteket szereztek az EU tagság előnyeiről. A projekt partnertelepüléseinek képviselői találkozón vettek részt, melynek célja a települések közötti partnerség népszerűsítése volt. A délutáni órákban a rendezvény résztvevői egy workshop keretében megismerkedtek az EU demokratikus életében való aktív részvétel lehetőségeivel, az EU politikájának érvényesülésével a az emberek életében helyi szinteken, a polgárok alapvető jogaival és a jogérvényesítés lehetőségeivel. Az önkormányzatok, egyesületek és az ifjúság látóköre kitágult, hasznos tanácsokat kaptak, tapasztalatokat cseréltek arról, hogyan lehet az EU politikáját befolyásoló eszközöket a gyakorlatban alkalmazni. Az esti órákban kulturális programra került sor, amely a projektben résztvevő partnerek szokásainak, hagyományainak és kulturális örökségének kölcsönös megismeréséreirányult.

2016 augusztus 21-én a résztvevők figyelmüket az Európai Unió további jövőjéről, a menekültek áradatáról és annak az unió polgárainak mindennapi életére gyakorolt hatásairól szóló vitára összpontosították. A rendezvény résztvevői információkat szereztek az EU céljairól a migrációs politikát illetően, eszmét, tapasztalatot és ötleteket cseréltek, tudatosították az EU alapértékeit, mint a szolidaritás, összetartás és az eltérő kulturális hagyományok tiszteletben tartása.A délelőtti órákban a résztvevők az oroszkai hadtörténeti gyűjteményt látogatták meg. A rendezvény teljes időtartama alatt egy kutatás – ankét folyt, melynek célja az egyszerű emberek álláspontjának megismerése volt Európa aktuális problémáiról, az európai migrációs politikáról. arról, hogy mit gondolnak az euroszkepticizmusról, mit változtatnának az európai migrációs politikában, hogyan segítenének a migránsoknak a beilleszkedésben. A betervezett tevékenységek befejezését követően került sor a rendezvény kiértékelésével, az ankét eredményeinek ismertetésével egybekötött zárókonferenciára, melyen a résztvevők magukévá tették az aktív európai polgári és demokratikus értékeket, az uniós polgárok jogait az Európai Unió politikájának alakítására és megvitatták ezen értékek terjesztésének lehetőségeit az egyszerű emberek között. Mindezt egybekötve a nyilvános vita és ezen belül a helyi és regionális önkormányzatok képviselőinek valamint a partnertelepülések vezetőinek feltehető kérdések lehetőségével, melyek célja a rendezvény jelentőségének és a polgárok valamint a helyi szinten működő civil szervezetek életére gyakorolt hatásának kiemelése volt.

A rendezvény során a résztvevők véleménye és értékrendje közeledett egymáshoz, sor került a szokások és hagyományok bemutatására, formális és informális vitafórumokra és a kulturális örökség gazdagságának bemutatására.