Egyházak

Római katolikus egyház

Egy templommal rendelkezik a településen. A közösség létszáma 450 fő, ebből gyakorló hívő 200 fő. Egyházi ügyek: lelki ügyekben Serbán Valentin zombai plébános, gazdasági ügyekben Csibi Imréné világi kisegítő. A helyi egyházközösségi testület 23 tagból áll, elnöke a mindenkori plébános.

Világi elnök: Regős Zoltán, jegyzője Vincze Endréné, gondnok és pénztáros Csibi Imréné.

A községben a felekezetnek egy darab plébániai épülete van, mely jelenleg lakatlan, felújítás alatt áll. Szentmisék: hétfőtől péntekig, plusz vasárnap. Igeliturgia szombaton.

Elérhetőségek: Csibi Imréné 7174 Kéty, Petőfi u.14.

telefon: 74/438-309

Plébános elérhetőségei: 7173 Zomba, Alkotmány u. 5.

telefon: 73/433-149

%d