Óvodai beiratkozás

H I R D E T M É N Y ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde az alábbi időpontokban várja az óvodás korú gyermekeket és szüleiket beiratkozás céljából.

Az óvodába történő jelentkezés időpontjai és helye felvételi körzetek szerint:

Zomba és Felsőnána

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde székhelyóvoda (7173 Zomba, Ady E.u.22.)

2023. április 24. hétfő, 8-16.30 óra

2023. április 25. kedd, 8-16.30 óra

Kéty -Murga

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Kétyi Tagóvodája, (7174 Kéty, Rákóczi u.83.)

2023. április 26. szerda, 8-16.30 óra

Ezen időpontokban várjuk a 2023. december 31. napjáig harmadik életévüket betöltő gyermekeket, akik még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal és a Zomba Körzeti Intézményi Társulás által fenntartott óvodába szeretnének jelentkezni.

A beíratás személyesen történik az óvodában. A zavartalan lebonyolítás érdekében előzetesen időpontot kell kérni az óvoda telefonszámán: 74/433 105

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata szerint német nemzetiségi nevelést a székhelyintézmény (7173 Zomba, Ady E.u.22.) lát el.

Az Alapító Okirat szerint a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde székhelye (7173 Zomba, Ady E. u.22.) telephelye (Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 7175 Felsőnána, Rákóczi u.4.) –és tagóvodája (7174 Kéty, Rákóczi u.83.) integráltan nevel Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
  • a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
  • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélye

Az intézményvezető legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről. Döntéséről a szülőt írásban értesíti.

A 2023/2024. nevelési évre a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde székhelyóvodájába (7173 Zomba, Ady E. u.22.) felvett gyermekek és szüleik számára „Nyitva van az ovikapu !” napot tartunk 2023. június közepén, melyre szeretettel várjuk leendő óvodásainkat.

A nevelési év első napja 2023. szeptember 1., utolsó napja 2024. augusztus 31.

Az újonnan felvett gyermekek érkezése: 2023. szeptember 1. péntektől folyamatosan történik.

Zomba, 2023. március 22.

Reining Noémi
intézményvezető