Projektek

 • PDF
 • Nyomtatás

Szlovákiai Kétyi falunap 2017

 • 2017. szeptember 12. kedd, 07:45
 • Módosítás: ( 2017. szeptember 28. csütörtök, 13:06 )
 • Írta: Administrator

2017 augusztus 18-án a szlovákiai Kéty Község polgármestere hivatalosan üdvözölte a rendezvény résztvevőit, felvezette a projekt fő gondolatait, bemutatta a rendezvény résztvevőit és a projektben vállalt feladataikat, az együttműködés okait és történetét. A koraesti órákban került sor a partnertelepülések képviselőinek hivatalos találkozójára az európai uniós projektekben való további közös részvételről szóló megállapodás megkötése, a helyi aktivitások bemutatása és a projekt gyakorlati kérdéseinek (a projekt értékelése, a bevált gyakorlat bemutatása) megvitatása céljából. A találkozó résztvevői nagy figyelmet fordítottak az együttműködés fontosságára a közös projektek megvalósításában és a partnertelepülések képviselőinek fontos szerepére az aktív együttműködésben, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten. A városok és falvak partnersége úgy lett bemutatva mint a z EU alapelveinek aktív támogatási módja. Este a résztvevő országokból érkezett folklórcsoportok fellépésével szinesített programra került sor.

Másnap a találkozó résztvevői az euroszkepticizmusról és annak az EU jövőjére gyakorolt hatásáról cseréltek eszmét, információkat szereztek az EU politikájának hozadékairól, az EU sikereiről, a helyi és regionális fejlesztések módjairól, az uniós és a belföldi politika közötti kapcsolatokról, az EU mechanizmusainak a tagállamokra gyakorolt  befolyásáról, konkrét információkat szereztek a pozitívumokról és lehetőségekről, melyeket az EU biztosít polgárainak.
A rendezvény résztvevőinek lehetőségük volt Európa jövőjéről vitatkozni, bemutatták hosszútávú vízióikat az unióról, információkat szereztek az EU politikájának alakításában jelentős polgári részvétel módozatairól, mint amilyen a The Citizens Dialogue, a Your Voice for Europe vagy a 2019-es európaparlamenti választásokban való aktív részvétel.
A délelőtti órákban  workshopra került sor, melynek témája az  “Önkéntesség” volt, s amely a fiatalok aktív részvételének különböző formáiról szólt  helyi, regionális és európai szinten. A rendezvény résztvevői eszmét cseréltek az önkéntesség pozitív aspektusairól, mint az EU egyik alapértékének, a szolidaritásnak a gyakorlati megvalósulásáról, tapasztalatok és készségek megszerzéséről, az európai szolidaritásról. A fiatal generáció ismereteket szerzett az önkéntesség előnyeiről és lehetőségeiről, az önkéntes aktivitások egyéb aspektusairól (lehetőség a munkaerőpiacon és a közösségépítésben hasznos kompetenciák elsajátítására). A legkisebbek számára kreatív foglalkozásokat szerveztek a EU nemzeteinek sokféleségéről és tolerancia tanulás általi elsajátítására. A gyerekek láthatták az EU lakossága hagyományainak, szokásainak, nyelveinek és kultúráinak sokféleségét. A kulturális és sporttevékenységek keretében hagyományos kirakodóvásárra, futbalmérkőzésre, múzeumlátogatásra került sor. Az esti órákban kulturális programnak tapsolhatott a közönség, valamint hivatalos és informális beszélgetésekre került sor.
A rendezvény keretében megvalósult  a résztvevők gondolkodásbeli és értékközössége, teret kapott a szokások, hagyományok bemutatása, hivatalos és nem hivatalos megbeszélésekre és a kulturális örökség bemutatására került sor.

A beszámoló letöltése PDF formátumban: LETÖLTÉS

 • PDF
 • Nyomtatás

A szociális alapszolgáltatás minőségi fejlesztése Kétyen

 • 2017. június 29. csütörtök, 08:28
 • Módosítás: ( 2018. április 04. szerda, 10:46 )
 • Írta: Administrator

 

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

"A szociális alapszolgáltatás minőségi fejlesztése Kétyen"

című projekt

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00014

Kedvezményezett: Kéty Község Önkormányzata

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. év 12. hó 31. nap

Projekt elszámolható bruttó összköltsége 6.448.941 Ft

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 6.448.941 Ft,

Bővebben: A szociális alapszolgáltatás minőségi fejlesztése Kétyen

 • PDF
 • Nyomtatás

Dokumentumok

 • 2017. május 08. hétfő, 12:30
 • Módosítás: ( 2018. május 31. csütörtök, 13:05 )
 • Írta: Kéty Önkormányzata

Rendeletek:

5/2000.(III.16.) számú rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

3/2000.(II.21.) számú rendelet a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről

3/2006./IV.10./sz. Kt. rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

7/2006./IX.03./ számú rendelet Kéty Község önkormányzata Képviselőtestületének hatáskör átruházásáról

7/2007.(VI.25.) számú rendelet a községi köztemetőkről

6/2007 /VI.25/ számú rendelet az 1/2008.(II.04.) számú rendelettel módosított Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5/2008.(V.19.) számú rendelet a szociális ellátások helyi szabályozásáról

13/2009.(2010.I.01.) számú rendelet a községi közművelődési feladatok ellátásáról

2/2010 (III.01) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

9/2010 (XII.20) számú rendelet a helyi adóról

8/2011 (VIII.05.) számú rendelet egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

l/2011 (II.14.) számú rendelet a 2011. évi költségvetéséről

9/2011.(XI.21.) számú rendelet az önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendeletek tartalmi meghatározásáról

Listák:

Nyilvántartás bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről Kéty 2013-

Nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről Kéty 2013-

Telepekről vezetett nyilvántartás Kéty

 

 • PDF
 • Nyomtatás

Projekt "Kéty 2016 – Szolidariás, Tolerancia és Összetartozás – Ez az Európai unió”

 • 2016. szeptember 28. szerda, 08:18
 • Módosítás: ( 2016. szeptember 28. szerda, 08:26 )
 • Írta: Administrator

Európa a polgárokért


 

Projekt "Kéty 2016 – Szolidariás, Tolerancia és Összetartozás – Ez az Európai unió” támogatta az Európai unió az Európa a polgárokért program keretében

Részvétel: a projekt lehetővé tette 265 uniós polgár találkozását, akik közül 160 Kéty községből (Keť - Szlovákia), 10 Cieszanow városából (Lengyelország), 10 Alsbach-Haehnlein városából (Németország), 20 Diósd városából (Magyarország), 5 Lázi községből, (Magyarország), 45 Marosvécs/Brâncovenești településről (Románia), 15 Kéty községből (Magyarország) érkezett.

Helyszín/Időpont: a találkozó a szlovákiai Kéty/Keť községben zajlott 2016. 8. 20-án és 21-én.

Rövid leírás:

2016 augusztus 20-án Kéty/Keť község polgármestere hivatalosan fogadta a rendezvény résztvevőit, felvázolta a projekt fő céljait, bemutatta az egyes partnerek feladatait a projekt keretében, szólt egy felmérés szükségességéről a rendezvény résztvevői körében, melynek célja ismereteket szerezni az egyszerű emberek álláspontjáról az Európai Unió jelenlegi problémáinak, az euroszkepticizmusnak és az EU migrációs politikája ismeretének tárgyköréből. A találkozó résztvevői figyelmüket az európaiság témáinak megismerésére, az EU demokratikus életében való aktív részvételre, az unió hitelének megerősítésére, az EU politikájának helyi szinteken az egyszerű emberekre gyakorolt hatásairavalamint a polgári alapjogok érvényesülésére fordították. Lehetőségük volt megérteni az euroszkepticizmus fogalmának megismerésére és megértésére, megbeszélték lehetséges hatásait az Európai Unió jövőjére való tekintettel és ismereteket szereztek az EU tagság előnyeiről. A projekt partnertelepüléseinek képviselői találkozón vettek részt, melynek célja a települések közötti partnerség népszerűsítése volt. A délutáni órákban a rendezvény résztvevői egy workshop keretében megismerkedtek az EU demokratikus életében való aktív részvétel lehetőségeivel, az EU politikájának érvényesülésével a az emberek életében helyi szinteken, a polgárok alapvető jogaival és a jogérvényesítés lehetőségeivel. Az önkormányzatok, egyesületek és az ifjúság látóköre kitágult, hasznos tanácsokat kaptak, tapasztalatokat cseréltek arról, hogyan lehet az EU politikáját befolyásoló eszközöket a gyakorlatban alkalmazni. Az esti órákban kulturális programra került sor, amely a projektben résztvevő partnerek szokásainak, hagyományainak és kulturális örökségének kölcsönös megismeréséreirányult.

2016 augusztus 21-én a résztvevők figyelmüket az Európai Unió további jövőjéről, a menekültek áradatáról és annak az unió polgárainak mindennapi életére gyakorolt hatásairól szóló vitára összpontosították. A rendezvény résztvevői információkat szereztek az EU céljairól a migrációs politikát illetően, eszmét, tapasztalatot és ötleteket cseréltek, tudatosították az EU alapértékeit, mint a szolidaritás, összetartás és az eltérő kulturális hagyományok tiszteletben tartása.A délelőtti órákban a résztvevők az oroszkai hadtörténeti gyűjteményt látogatták meg. A rendezvény teljes időtartama alatt egy kutatás – ankét folyt, melynek célja az egyszerű emberek álláspontjának megismerése volt Európa aktuális problémáiról, az európai migrációs politikáról. arról, hogy mit gondolnak az euroszkepticizmusról, mit változtatnának az európai migrációs politikában, hogyan segítenének a migránsoknak a beilleszkedésben. A betervezett tevékenységek befejezését követően került sor a rendezvény kiértékelésével, az ankét eredményeinek ismertetésével egybekötött zárókonferenciára, melyen a résztvevők magukévá tették az aktív európai polgári és demokratikus értékeket, az uniós polgárok jogait az Európai Unió politikájának alakítására és megvitatták ezen értékek terjesztésének lehetőségeit az egyszerű emberek között. Mindezt egybekötve a nyilvános vita és ezen belül a helyi és regionális önkormányzatok képviselőinek valamint a partnertelepülések vezetőinek feltehető kérdések lehetőségével, melyek célja a rendezvény jelentőségének és a polgárok valamint a helyi szinten működő civil szervezetek életére gyakorolt hatásának kiemelése volt.

A rendezvény során a résztvevők véleménye és értékrendje közeledett egymáshoz, sor került a szokások és hagyományok bemutatására, formális és informális vitafórumokra és a kulturális örökség gazdagságának bemutatására.

 

 • PDF
 • Nyomtatás

Záró sajtóközlemény

 • 2015. október 30. péntek, 14:09
 • Írta: Administrator

Letöltés PDF formátumban

 • PDF
 • Nyomtatás

Zárul a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése

 • 2015. augusztus 30. vasárnap, 00:00
 • Írta: Kéty Önkormányzata

Augusztus 31-én zárul Kéty Község Önkormányzatának KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0016 azonosítószámú projektje melynek keretében az elmúlt 3 hónapban megvalósult a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése. A kivitelezési munkálatok június elején kezdődtek meg a polgármesteri hivatal épületében, ahol augusztus végéig az eredeti terveknek megfelelően megvalósult az intézmény hőszigetelése, nyílászáró-cseréje, a fűtési rendszer felújítása, valamint az új napelemes rendszer telepítése.
A beruházás nem csupán a helyi önkormányzat fenntartási költségeit csökkenti majd jelentős mértékben, de egyben hozzájárul a környezetünkre káros üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez is.
A fejlesztés összköltsége 30.701.592,- Ft volt, amelynek pénzügyi forrását teljes egészében az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapja biztosította.

Képek az elkészült épületről:

 • PDF
 • Nyomtatás

Kezdetét veszi a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése

 • 2015. május 27. szerda, 00:00
 • Írta: Kéty Önkormányzata

Kéty Község Önkormányzata 2014 szeptemberében nyújtott be támogatási kérelmet a KEOP-2014-4.10.0/F – „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati komponens keretében, amelyet az Európai Unió 2015 márciusában 30,7 millió forintos támogatásban részesített. A projekt átfogó céljaként a helyi önkormányzat a funkcionális szempontból kiemelt jelentőségű polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését és a megújuló energiafelhasználás növelését határozta meg.
A projekt támogatói okirata 2015. május 20-án lépett hatályba, így a felújítási munkálatok várhatóan már június 9-én megkezdődnek és egészen augusztus 31-ig tartanak majd.

Képek a felújításra váró épületről: