Tisztelt Látogatók!

TemplomSzeretettel köszöntöm a település honlapján, amely azzal a kettős céllal jött létre, hogy egyfelől bemutassuk településünk látnivalóit, nevezetességeit, kulturális életünket minden érdeklődő számára, hasznos információkat nyújthassunk azoknak, akik településünkre készülnek utazni, vagy itt szeretnének üzleti vállalkozásba kezdeni.

A helyben élők számára közérdekű információk és szolgáltatások elérhetővé tétele révén - erősítsük a polgármesteri hivatal ügyfélbarát és szolgáltató jellegét, új kommunikációs csatornát nyissunk meg a lakosság felé.

Ezen célok elérése érdekében igyekeztünk az internet nyújtotta lehetőségeket minél jobban kihasználni. A honlappal szeretnénk egyszerűbbé tenni mindenki számára az információhoz jutást, megkönnyíteni az ügyintézést, és a jövőben is törekszünk arra, hogy folyamatosan bővítsük a honlapon elérhető elektronikus szolgáltatások és tartalmak körét.

Üdvözlettel: Gödrei Zoltán

polgármester

 

Aktuális hírek:


Múzeumok éjszakája:


 

Évzáró az óvodában 2017.06.08

Június 8-án tartottuk az évzáró ünnepségünket és a nagycsoportosok búcsúztatását. Virágokkal díszítettük az óvoda udvari helyét, hogy még ünnepélyesebb legyen. A gyerekekkel már napok óta nagy izgalommal és szorgalommal készültünk erre a napra. Gyakoroltuk az év közben megismert énekeket, verseket, ezeket „A nyughatatlan méhecske” című mese átdolgozásába ágyaztuk bele. Főszerepet az iskolába menő 4 lány kapott. Ők voltak a méhecskék, és a végén a virágos táncnál gyűjtötték a virágport. Az egész műsor nagy tetszést aratott. Minden gyerek örömmel, bátran, határozottan szerepelt. A műsorban helyet kapott a néptánc, Csiki Gyula néptáncoktató, valamint a kis német blokk, Márton Éva tanárnő vezetésével. Ízelítőt kaptak a vendégek az év közben megszerzett „tudományokból”. A búcsúztató rész megható volt, főleg az otthon tanult kis vers, amit az óvónéniknek, dadus néninek mondtak. 4 lány indul iskolába, ők elhagyják az óvodát, ahová 3 évig jártak. Gyorsan megnőttek. A középsős társaik kis ajándékkal kedveskedtek nekik. Virággal, ceruzával, füzettel, óvónénik pedig pillangós nyakláncot akasztottak a nyakukba. Az egyedi tarisznyájukat Marika dadusnéni hímezte, mint minden évben. A tarisznyába emlékkönyv került, amibe rajzoltak, színeztek. A polgármester úrtól bonbont kaptak. A végén minden szereplő ajándékképpen egy emléklapot vihetett haza, amin egy csoportkép van, minden gyerek nevével. Reméljük ez örök emlék lesz számukra a műsorral együtt.

Szlovákiai Kétyi falunap 2017

2017 augusztus 18-án a szlovákiai Kéty Község polgármestere hivatalosan üdvözölte a rendezvény résztvevőit, felvezette a projekt fő gondolatait, bemutatta a rendezvény résztvevőit és a projektben vállalt feladataikat, az együttműködés okait és történetét. A koraesti órákban került sor a partnertelepülések képviselőinek hivatalos találkozójára az európai uniós projektekben való további közös részvételről szóló megállapodás megkötése, a helyi aktivitások bemutatása és a projekt gyakorlati kérdéseinek (a projekt értékelése, a bevált gyakorlat bemutatása) megvitatása céljából. A találkozó résztvevői nagy figyelmet fordítottak az együttműködés fontosságára a közös projektek megvalósításában és a partnertelepülések képviselőinek fontos szerepére az aktív együttműködésben, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten. A városok és falvak partnersége úgy lett bemutatva mint a z EU alapelveinek aktív támogatási módja. Este a résztvevő országokból érkezett folklórcsoportok fellépésével szinesített programra került sor.

Másnap a találkozó résztvevői az euroszkepticizmusról és annak az EU jövőjére gyakorolt hatásáról cseréltek eszmét, információkat szereztek az EU politikájának hozadékairól, az EU sikereiről, a helyi és regionális fejlesztések módjairól, az uniós és a belföldi politika közötti kapcsolatokról, az EU mechanizmusainak a tagállamokra gyakorolt  befolyásáról, konkrét információkat szereztek a pozitívumokról és lehetőségekről, melyeket az EU biztosít polgárainak.
A rendezvény résztvevőinek lehetőségük volt Európa jövőjéről vitatkozni, bemutatták hosszútávú vízióikat az unióról, információkat szereztek az EU politikájának alakításában jelentős polgári részvétel módozatairól, mint amilyen a The Citizens Dialogue, a Your Voice for Europe vagy a 2019-es európaparlamenti választásokban való aktív részvétel.
A délelőtti órákban  workshopra került sor, melynek témája az  “Önkéntesség” volt, s amely a fiatalok aktív részvételének különböző formáiról szólt  helyi, regionális és európai szinten. A rendezvény résztvevői eszmét cseréltek az önkéntesség pozitív aspektusairól, mint az EU egyik alapértékének, a szolidaritásnak a gyakorlati megvalósulásáról, tapasztalatok és készségek megszerzéséről, az európai szolidaritásról. A fiatal generáció ismereteket szerzett az önkéntesség előnyeiről és lehetőségeiről, az önkéntes aktivitások egyéb aspektusairól (lehetőség a munkaerőpiacon és a közösségépítésben hasznos kompetenciák elsajátítására). A legkisebbek számára kreatív foglalkozásokat szerveztek a EU nemzeteinek sokféleségéről és tolerancia tanulás általi elsajátítására. A gyerekek láthatták az EU lakossága hagyományainak, szokásainak, nyelveinek és kultúráinak sokféleségét. A kulturális és sporttevékenységek keretében hagyományos kirakodóvásárra, futbalmérkőzésre, múzeumlátogatásra került sor. Az esti órákban kulturális programnak tapsolhatott a közönség, valamint hivatalos és informális beszélgetésekre került sor.
A rendezvény keretében megvalósult  a résztvevők gondolkodásbeli és értékközössége, teret kapott a szokások, hagyományok bemutatása, hivatalos és nem hivatalos megbeszélésekre és a kulturális örökség bemutatására került sor.

A beszámoló letöltése PDF formátumban: LETÖLTÉS